De kersttijd is traditioneel een moment om stil te staan bij het thema vrede. Meestal bedoelen we dan vrede tussen mensen. Zelf denk ik bij vrede op aarde ook aan de vrede tussen mens en de natuur. Immers, ook daar valt nog een wereld te winnen. Letterlijk!

Want als we onze leefstijl niet veranderen wordt de aarde op den duur onleefbaar. Dit jaar zagen we een enorm warme en droge zomer en natuurrampen als gevolg van klimaatverandering. Vorig jaar bleek al dat er 75% minder insecten en 400 miljoen minder vogels vliegen, alleen al in Duitsland. De directe boosdoener: landbouwgif en bestrijdingsmiddelen. En ondertussen gaat de ontbossing in het Amazonewoud op volle kracht verder en stoten we met z'n allen meer broeikasgassen uit dan ooit.

Dat moet en kan echt anders!

Als we de aarde leefbaar willen houden voor onze (klein-)kinderen, moeten we onze houding ten opzichte van de natuur veranderen. Niet meer plunderen en uitbuiten, maar in balans leven en samenwerken mét de natuur. Wanneer we in vrede leven met de natuur komen we een grote stap dichter bij vrede op aarde.

Ik wens u fijne feestdagen.

Lodewijk