NL Tuinlabel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u als gebruiker aan ons verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Wet Gegegevensbescherming behandeld wordt.

Door u ingevulde e-mailadressen of andere gegevens op onze website worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail.